Afspraken

Alle info over de extra corornamaatregelen en bijkomende afspraken vindt u hier.

Voor een vlot verloop van de speelpleinwerking voor u,  je kinderen en onszelf…

 

De werking loopt van 7u tot 18u. Buiten deze uren worden kinderen niet opgevangen.

7u-9u: Opvang   ***   9u-16u: Speelpleinwerking   ***   16u-18u: Opvang

Aanmelden: aan de tafel in de refter, VOOR 9u! Wanneer je kind niet ingeschreven is, kan hij/zij niet op het speelplein blijven. Inschrijven op de dag zelf is NIET mogelijk.

Afhalen: NA 16u. naam + handtekening schrijven op de uitschrijflijst!

Kinderen die alleen naar huis gaan, hebben een schriftelijke toestemming van de ouders nodig.

Wanneer je kind normaal gezien de bus neemt, maar omwille van omstandigheden uitzonderlijk niet. Verwittig dan de begeleiding a.u.b.

 

Als je kind medicatie neemt, meld je dit schriftelijk (doktersattest) aan de hoofdanimator met de vermelding van wat, hoe, wanneer en hoeveel.

 

De kinderen krijgen per dag twee drankjes (om 12u en 15u30) en één koek of stuk fruit (om 15u30).

Het is dus wenselijk om je kind een extra drankje en koekje/fruit mee te geven. Daarnaast brengen de kinderen hun eigen lunchpakket mee, bij voorkeur in herbruikbare verpakking.

Laat snoepgoed, speelgoed of dure spullen thuis.

 

Zorg dat de (speel-!)kledij van je kind aangepast is aan het weer. Vergeet bij zwemmen het zwemgerief van je kind niet; er zal geen materiaal uitgeleend worden.

Verloren voorwerpen worden tot één maand na het einde van de speelpleinperiode bewaard.

TIP: SIGNEER kledij, brooddoos, rugzakje, … van je kind(eren)!

 

Wij vragen dat de kleuters zindelijk zijn en kunnen meespelen.

Soms gebeuren er toch nog ongelukjes (pipi/kakabroek): voorzie reservekledij a.u.b.

 

Wanneer wordt vastgesteld dat kinderen opzettelijk schade veroorzaken, kunnen de ouders hiervoor verantwoordelijk worden gesteld en kan de schade op hen verhaald worden.

 

Aan de kinderen die de speelpleinwerking verstoren of onaangepast gedrag vertonen, kan de toegang tot het speelplein geweigerd worden. Dit gebeurt steeds na overleg met animatoren, hoofdanimatoren, de dienst Jeugd, de betrokken ouders en het college van burgemeester en schepenen.

 

Wij spelen in het Nederlands. Wanneer je kind geen Nederlands kent, verwijzen we jullie graag door naar de taalkampen. (Meer info: dienst Jeugd)

 

Dank u voor de medewerking en om mee te zorgen voor een vlotte, speelse vakantie op Begijnenborre!

 

BELANGRIJK: Neem zeker het huishoudelijk reglement ook eens door.