Erkende jeugdwerkinitiatieven

Om te kunnen genieten van subsidies, moet een jeugdwerkinitiatief erkend worden door het college van burgemeester en schepenen.