Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering (A.V.) komt minstens vier maal per jaar samen, wordt voorgezeten door de stuwgroep en bestaat uit minstens één afgevaardigde van elke vereniging die lid is van de Dilbeekse Jeugdraad. Onafhankelijke en geïnteresseerde jongeren zijn uiteraard ook welkom. De A.V. keurt de samenstelling van de stuwgroep goed, buigt zich over de voorstellen van deze stuwgroep, geeft advies aan het gemeentebestuur, kaart algemene problemen aan en keurt bovenal de jaarlijkse begroting goed. Elke Dilbeekse jeugdvereniging kan een aanvraag indienen om lid te worden van de A.V. en zo zijn steentje bijdragen tot het Dilbeekse jeugdbeleid.

Zowel de stuwgroep als de Algemene Vergadering worden ondersteund door personeel van de Dilbeekse jeugddienst en door de schepen van Jeugd. Zij zijn evenwel niet stemgerechtigd in de A.V..