Stuwgroep

De stuwgroep vormt de kern van de Jeugdraad en is samengesteld uit vrijwilligers (minstens 6). Elke Dilbeekse jongere tussen 16 en 35 jaar kan zich hiervoor kandidaat stellen. De stuwgroep bewaakt de algemene doelstellingen van de jeugdraad, organiseert activiteiten voor de jeugd en co├Ârdineert het gehele Dilbeekse jeugdbeleid. Ze doet voorstellen i.v.m. de subsidiereglementen, activiteiten, begroting, accommodatie en dergelijke. De stuwgroep verdedigt ook de belangen van de Dilbeekse jeugd in de andere raden en overlegorganen binnen de gemeente.

Enkele concrete onderwerpen waar de stuwgroep zich over beraadt: Paas Je Rot, Castelhof, het Dilbeeks jongerenmagazine, het jeugdwerkbeleidsplan...