Participatie vrijetijdsactiviteiten

Een participatiepas voor vrijetijdsactiviteiten

Aan vrijetijdsparticipatie zijn talrijke positieve effecten verbonden: zelfontplooiing, identiteitsontwikkeling, het ontdekken van talenten, het uitbouwen van een sociaal netwerk, ontspanning, gezondheid,… Voor mensen in armoede kan het deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten en aan het verenigingsleven de sleutel  zijn om de cirkel van armoede te doorbreken.

Om mensen in armoede de kans te geven om te participeren aan vrijetijdsactiviteiten ontwikkelde de gemeente Dilbeek de participatiepas. Door deze pas kunnen inwoners van Dilbeek tot 80% korting krijgen bij vrijetijdsactiviteiten.

Bij activiteiten georganiseerd door de gemeente en haar partners kon de participatiepas al gebruikt worden sinds 2013. Vanaf 2015 stappen ook alle verenigingen, erkend door de jeugd- en de sportraad, mee in het participatieverhaal! De verenigingen van andere adviesraden kunnen ervoor kiezen om ook het participatietarief te hanteren. Deze verenigingen nemen best contact op met het welzijnsloket (zie onderstaande contactgegevens) voor meer informatie en praktische afspraken.

Met de participatiepas betaalt men tot 80% minder voor leuke activiteiten.
Die korting krijgt men bij:
• zwembad Dilkom
• Cultuurcentrum Westrand
• dienst jeugd (speelplein Begijnenborre, Grabbel- en Swappas, taalkamp, …)
• dienst sport (sportweken, …)
• dienst cultuur
• bibliotheek de Wolfsput
• Lokaal Dienstencentrum Breugheldal (OCMW Dilbeek)
• Infano vzw (CKO ’t Breugelkind - opvang voor en na school in basisscholen
van Dilbeek en vakantiewerkingen)
• Dil’arte, academie voor muziek, woord en dans
• Dilbeekse jeugd- en sportverenigingen (tot en met 18 jaar)

 

Werking participatiepas en ondersteuning voor verenigingen

De Dilbeekse inwoner kan een participatiepas aanvragen bij het Welzijnsloket of bij de maatschappelijk werker van het OCMW (indien OCMW-cliënteel). 

De Dilbeekse inwoner toont de vereniging de participatiepas en krijgt meteen de korting toegewezen. De vereniging kan via het aanvraagformulier een gedeeltelijk terugbetaling krijgen van de gederfde inkomsten (enkel tot 18 jaar). Meer info zie hieronder.

De verenigingen die het participatietarief toepassen, wil de gemeente graag ondersteunen via:

 

1. Symbool participatietarief

Verenigingen die het participatietarief toepassen (korting van 80% voor de burger), kunnen het symbool van de participatiepas gebruiken in publicaties zodat het duidelijk is voor de burger voor welke activiteiten de participatiepas kan gebruikt worden.

 

2. Gedeeltelijke terugbetaling gederfde inkomsten

Gezien het belang van vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren, heeft de gemeente zich geëngageerd om tussen te komen in een deel van de gederfde inkomsten van de verenigingen. De tussenkomst geldt enkel tot de leeftijd van 18 jaar. De terugbetaling van de gederfde inkomsten bedraagt 50% van de gederfde inkomsten, met een maximum van 40% van de normale kostprijs.

Vb. Het lidgeld van je vereniging bedraagt 150 euro bedraagt. De bijdragen van mensen in armoede bedraagt 20%, concreet betekent dit 30 euro. De gederfde inkomsten bedragen 80% van het lidgeld of 120 euro. De gemeente engageert zich om 50% van de niet ontvangen inkomsten (gederfde) terug te betalen aan de verenigingen. In dit voorbeeld bedraagt de terugbetaling 60 euro.

Reglement

Aanvraagformulier

3. Info en advies

Vragen of meer info op www.dilbeek.be of:

- omtrent terugbetaling: Welzijnscampus, Bosstraat 84, 1702 Groot-Bijgaarden - 02 568 00 40 of participatie(at)dilbeek.be

- omtrent armoede in het algemeen of hoe omgaan met mensen in armoede: welzijnsloket (maatschappelijk werker OCMW), Bosstraat 84, 1702 Groot-Bijgaarden - 02 451 69 43 of participatie(at)dilbeek.be