Mobiliteitssubsidies

Gemeentelijk reglement betreffende de ondersteuning van het jeugdwerk 
(goedgekeurd op de gemeenteraad van 18 november 2014)
 
3.6. Mobiliteitssubsidie
 
3.6.1 Wat
Subsidie  voor het organiseren van veilig vervoer voor, na of tijdens een georganiseerde  activiteit, … binnen Dilbeek. 
 
3.6.2 Voorwaarden
1. De activiteit wordt georganiseerd door 
     a. ofwel een erkend jeugdwerkinitiatief (type A, B of C)
     b. ofwel een samenwerkingsverband van erkende jeugdwerkinitiatieven 
     c. ofwel een groep kinderen en/of jongeren,  gegroepeerd als feitelijke vereniging of vzw, waarvan de meerderheid van de initiatiefnemers jonger dan 30 jaar is en in Dilbeek woont (type D).
2. Deze subsidie kan slechts één keer per jaar worden aangevraagd.
3. Het vervoermiddel moet voor iedereen die wil deelnemen aan de activiteit worden opengesteld.
4. Er mag geen geld gevraagd worden aan de deelnemers van de activiteit voor het aangeboden vervoer.
5. Het preventieve karakter (veilig vervoer) moet bepalend zijn voor het recht op deze subsidie.
6. De activiteit richt zich naar kinderen en/of jongeren
7. Er zit steeds één verantwoordelijke van de organisatie op het vervoermiddel.
8. Op het drukwerk en/of de website betreffende de activiteit wordt promotie gemaakt voor het veilig vervoer.
9. De route loopt door de gemeente Dilbeek en per deelgemeente wordt minstens één centrale stopplaats voorzien.
10. De stopplaats moet ook zo gekozen worden dat de veiligheid van de deelnemers steeds gegarandeerd wordt.
11. Het vervoermiddel moet op regelmatige basis rijden en deelnemers moeten op regelmatige tijdstippen kunnen opstappen.
 
3.6.3 Bedrag
De subsidie bedraagt 75 % van de kostprijs van het vervoer met een maximum van € 300 per activiteit.
 
3.6.4 aanvraag
Voor de aanvang van de activiteit wordt een aanvraagformulier en informatie over het traject, de haltes en de uurregeling ingediend bij de dienst jeugd.
Ten laatste één maand na de activiteit moet een afrekening, gestaafd met de nodige bewijsstukken, gestuurd worden naar de dienst jeugd.