Nog tijd zat

WWW.NOGTIJDZAT.BE

Wetswijziging:

De wetswijziging van 31 december 2009 legde heel strikte leeftijdsgrenzen op voor het schenken en verkopen van alcohol aan minderjarigen. De wet zegt in essentie het volgende:

Alcoholhoudende dranken (bier, wijn,...) mogen niet verkocht, geschonken of aangeboden worden aan jongeren onder de 16 jaar. Voor sterke dranken (vodka, whiskey, maar ook alcopops zoals breezers) ligt deze leeftijdsgrens op 18 jaar.

Sterke drank: alcoholische dranken met meer dan 1,2%vol gedistilleerde alcohol: alcoholpops, pisang, campari, whisky-cola, gin-tonic, jenevers...
Geen sterke drank: bieren, wijnen, mousserende en andere al dan niet gegiste dranken en tussenproducten, bijvoorbeeld porto, sherry en martini.

Deze wijziging creëerde duidelijkheid binnen de daarvoor ietwat rommelige regelgeving: geen alcohol voor -16jarigen! Niet op café, maar ook niet langer in de supermarkt, nachtwinkel of drankautomaat.

Verkopers:
Voor verkopers betekent deze wetgeving concreet het volgende:

 • Wanneer iemand alcohol wil kopen, mag de verkoper de leeftijd controleren.
 • Indien een koper niet kan of wil aantonen dat hij de wettelijke leeftijdsgrens heeft bereikt, dan heeft de verkoper het recht om de verkoop te annuleren. (weigeren)

De inspectiedienst van de FOD Volksgezondheid staat in voor de controle op deze wetgeving. Ten alle tijde kan er controle zijn bij de verkoper. De politie heeft echter ook de bevoegdheid om een proces-verbaal op te maken bij inbreuken.

Gezondheid:
Door deze wetgeving in te voeren, geeft de overheid duidelijk aan begaan te zijn met de gezondheid van de jongeren. Er zijn immers genoeg argumenten inzake gezondheid die pleiten voor geen alcoholgebruik onder de 16 jaar:

 • De hersenen van kinderen en jongeren zijn nog volop in ontwikkeling. Alcohol verstoort die groei en kan, vooral bij regelmatig gebruik, leerproblemen en geheugenproblemen veroorzaken.
 • Jongeren zijn tijdens de adolescentie op alle vlak nog in volle ontwikkeling: ze moeten hun eigen identiteit opbouwen, leren omgaan met succes en ontgoocheling, enz. Te veel alcohol verstoort die ontwikkeling en kan invloed hebben op karakter en gedrag.
 • Het lichaam van kinderen en jongeren is kwetsbaarder en gevoeliger voor de effecten van alcohol. Jongeren wegen minder en hun lever is het niet gewoon om alcohol af te breken. Daardoor voelen ze de effecten van alcohol sterker dan volwassenen en weten ze niet goed waaraan zich te verwachten bij welke hoeveelheid.
 • Jongeren beschikken vaak nog niet over de sociale vaardigheden om probleemsituaties ten gevolge van overmatig alcoholgebruik op te lossen. Ongevallen en riskant seksueel gedrag komen veel meer voor onder invloed van alcohol.
 • Hoe jonger iemand met alcohol drinken begint, hoe groter de kans op een later drankprobleem. 40% van wie al voor z’n dertiende alcohol drinkt, ontwikkelt later een alcoholprobleem.

Aandachtspunten:

 • Maak in je zaak (of op je fuif) duidelijk bekend dat je geen alcohol verkoopt of schenkt aan -16jarigen, aan de hand van een bordje of plakkaat. Dat maakt het makkelijker om jongeren hierop te wijzen.
 • Houdt er rekening mee dat je, vanaf je alcohol verkoopt, onder deze wetgeving valt (dus ook op een fuif, kasactie, standje,...).
 • Maak in de jeugdbeweging of in het jeugdhuis een duidelijk alcoholbeleid op en maak dit ook bekend.
 • Zorg ervoor dat al uw personeel deze wetgeving kent.
 • Zorg er ook voor dat al uw personeel deze wetgeving ook toepast. Zo ontstaan er geen situaties als 'het mag niet, maar voor 1 keer...'!
 • Zorg op je fuif of in je café voor een leuk alcoholvrij alternatief.
 • Blijf kalm in conflictsituaties en roep de verantwoordelijke of bel de politie. Het heeft geen zin om toe te geven, je staat immers recht in je schoenen!
 • Maak je geen zorgen over verlies van klanten of inkomsten. Je geeft immers een 'gezond' en 'maatschappelijk begaan' imago aan je zaak. Dit zorgt zeker voor goede reclame.

Bron: Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen vzw

Meer info ook te vinden op Fuifpunt.be

--> Mogen -16-jarigen alcohol schenken op de fuif van je jeugdbeweging? zie: http://www.drugsinbeweging.be/uit-de-praktijk/alcohol-schenken/