Naschoolse Begeleiding

In het kader van het Sociaal Impulsfonds wordt deze naschoolse begeleiding georganiseerd door het OCMW van Dilbeek. Kinderen uit de lagere school met een leerachterstand worden door een ploeg vrijwilligers begeleid. Deze achterstand ontstaat omwille van sociale factoren op gezinsniveau (anderstalig, kansarm, éénoudergezin,…) en doet een nood ontstaan naar extra begeleiding bij het schoolgebeuren.

De kinderen wonen in Dilbeek en gaan meestal in het Dilbeekse naar school. Ze worden bijgestaan bij het maken van huistaken en leren van lessen. Kinderen leren leren en hun zelfstandigheid stimuleren.

In de lokalen te Groot-Bijgaarden (Reinaertwijk), Dilbeek (Welzijnscampus Bosstraat) en Schepdaal kunnen kinderen uit de lagere school met een leerachterstand op maandag, dinsdag en donderdag tussen 15u45 en 17u15 terecht.

 

 

 

Contactpersoon: 
Els Sorgeloos
Riet Van Laethem
Wanneer: 
Maandag, dinsdag en donderdag tussen 15u45 en 17u15