Speel-O-Theek "De Spiegel"

De Spiegel is er voor ouders van kinderen met een vertraagde ontwikkeling of een mentale, motorische of meervoudige beperking,… evenals voor volwassen mensen met een beperking en langdurig zieke kinderen.
De Speel-O-theek wil gericht speelgoed en aangepast materiaal aanbieden, inlichtingen verschaffen i.v.m. spel en het gebruik van materiaal.

 

Contactpersoon: 
02 466 64 57
Wanneer: 
Elke zaterdag en maandag van 10u tot 12u PC- en Snoezelruimte enkel de eerste zaterdag van de maand en snoezelruimte ook op afspraak.