Dagindeling

7u: Het speelplein gaat open. Er is opvang met bewaking voorzien. De kinderen mogen binnen en/of buiten voor de refter vrij spelen.

9u-12u en 13u30-16u: Activiteiten

Alle kinderen moeten dus voor 9u aanwezig zijn!!!

9u: Ochtendimpuls. Spel met de kinderen.

9u15 en 9u30: De kinderen worden verzameld per groep. De animatoren tellen de kinderen en controleren dit aan de hand van de inschrijflijst.

9u30-9u45: Na een leuke toneeltje starten de animatoren met hun spelprogramma. Op sommige dagen kunnen de kinderen gaan zwemmen. Dit is niet verplicht. Kinderen die niet mee gaan zwemmen spelen met een animator op het speelplein.

10u-10u15: Kleine pauze voor een 10-uurtje.

11u30: De 3-jarigen gaan aan tafel.  De andere kinderen sluiten per groep aan in de refter. Hier kunnen zij hun lunch opeten. Bij goed weer eten de oudere groepen buiten. Alle kinderen krijgen 's middags 1 drankje. Na de lunch kan er buiten vrij gespeeld worden, onder toezicht van de animatoren. De speelpleinkar, gevuld met spelmateriaal, wordt buitengereden. Er kan ook gevoetbald worden of in de zandbak geploeterd worden, …

13u30: De kinderen worden opnieuw verzameld per groep, geteld en gecontroleerd en na het middagtoneeltje starten de activiteiten van de animatoren weer.

15u30: De activiteiten worden afgerond en de kinderen krijgen een 4-uurtje. Dit is een koek of een stuk fruit en op vrijdag een zakje chips, en een drankje.

16u: Alle kinderen worden naar de speeltuin gebracht om daar verder te spelen tot als ze afgehaald worden. Er is opvang met bewaking voorzien tot 18u.

18u: Het speelplein sluit.