Inclusie

Kinderen met een beperking zijn, tijdens op voorhand vastgelegde periodes, welkom op het speelplein. In de zomervakantie is dit in de eerste speelpleinweek van juli en de laatste speelpleinweek van augustus, tijdens de kleine vakanties wordt dit bekeken naargelang er voldoende inclusie-animatoren beschikbaar zijn.

De inclusie-animator zorgt ervoor dat het kind opgenomen wordt in de gewone speelpleinwerking, mits het respecteren van hun nood aan een eigen plekje.

Voor de start van de speelpleinwerking wordt er even samen gezeten met de ouders/voogd, inclusie-animator en speelpleinverantwoordelijke zodat zij begeleiding op maat kunnen bieden. Er wordt ook gevraagd een persoonlijke fiche in te vullen.

Ouders van inclusiekinderen moeten goed op voorhand contact opnemen met de speelpleinverantwoordelijke. De inclusie kan enkel doorgaan na overleg en wanneer er voldoende begeleiding is.
Kinderen die ingeschreven worden en achteraf extra begeleiding blijken nodig te hebben, kunnen geweigerd worden!

Momenteel laat de infrastructuur van het speelplein niet toe kinderen te begeleiden met een rolstoel of met een grote zorgvraag.

 

Download Documenten