Inschrijven

Ouders kunnen hun kind(eren), net zoals bij andere vakantieperiodes, inschrijven via het online inschrijfprogramma Ticketgang. Voor ouders die geen eigen internetverbinding of multimedia hebben voorzien we alternatieven (zie hieronder).

Kinderen schrijven zich in voor een volledige week. Inschrijven per dag is deze zomer niet mogelijk om de contactbubbels per week te kunnen garanderen. 

De inschrijven lopen tot 1 week voor de eigenlijke speelpleinweek in plaats van 2 weken. De inschrijvingen starten online op donderdag 1 oktober 2020. Opgelet; volzet = volzet, het is niet mogelijk om tijdens de week of bij een volgeboekte week nog in te schrijven.

Wat als mijn kind toch niet meer kan deelnemen door ziekte of uit veiligheid?

We vragen geen doktersattest meer bij afwezigheid omdat het verplicht is om bij lichte ziektesymptomen al thuis te blijven. Een eventuele terugbetaling zal voor heel de zomer gebeuren in september. We rekenen een administratieve kost aan bij annulatie om de kosten van het inschrijfsysteem te drukken en om ouders te stimuleren om enkel in te schrijven indien ze zeker zijn dat hun kind voor een volledige week naar de werking komt. Het is belangrijk om in uw account op Ticketgang uw rekeningnummer in te vullen zodat de terugbetaling vlot kan verwerkt worden. 

Voor de overheid is het heel belangrijk om personen te kunnen traceren om bepaalde versoepelingen mogelijk te maken. We gaan dus met veel zorg om met de administratie en zullen indien nodig de contactgegevens van de gezinnen delen met bevoegde instanties.

Geen toegang tot internet of multimedia?

  • Stroom Welzijn zal de gezinnen die zij begeleiden, ondersteunen bij de inschrijving.
  • Op werkdagen zal het Welzijnspunt beschikbaar zijn tussen 9u en 12u en tussen 13u en 16u om vragen telefonisch en via mail te beantwoorden.
  • U kan inschrijven via de balie van cultuurcentrum Westrand op dinsdag en donderdag.