Voor-en naopvang

De voor- en naopvang op Speelplein Begijnenborre wordt georganiseerd door Infano vzw.

Infano vzw zal instaan voor kwaliteitsvolle kinderopvang met professionele begeleiding.
Kinderen worden opgevangen van 7u tot 9u (betalend tot 8u30).
’s Avonds is er opvang van 16u tot 18u (betalend vanaf 16u30).
Tussen 8u en 9u en tussen 16u en 17u helpen er nog een paar animatoren bij de opvang.

Hiermee streeft de gemeente naar een nog kwalitatievere speelpleinwerking. Aan de speelpleinwerking op zich verandert er niets.
De animatoren hebben hierdoor meer tijd voor het uitwerken en voorbereiden van activiteiten voor de kinderen. De hoofdanimatoren krijgen hierdoor meer tijd in het opvolgen van de animatoren en het coördineren van de effectieve speelpleinwerking tussen 9u en 16u. Zo willen we Speelplein Begijnenborre nog aantrekkelijker maken voor de kinderen.

De opvang wordt dagelijks geregistreerd per opvangmoment. De bijdragen worden berekend aan een tarief van € 0,50 per begonnen half uur/kind. Infano vzw staat in het voor het opmaken en bezorgen van de facturen aan de ouders. Let op: wanneer je nog openstaande facturen van Infano hebt, kan de toegang tot de opvang geweigerd worden.


Kinderen die met de bus komen en/of naar huis gaan zullen een bijdrage betalen. De kost voor het busvervoer bedraagt  € 1,00 per rit/kind. Hiervoor moet zeker vooraf ingeschreven te worden. 

CONCREET:
Vooropvang: van 7u tot 8u30: € 0.50 per begonnen half uur per kind
Naopvang: van 16u30 tot 18u: € 0.50 per begonnen half uur per kind
Busvervoer: € 1 per rit per kind

Met verdere vragen kan je je altijd wenden tot Infano vzw (02/582.72.62) of de gemeentelijke dienst Jeugd (02/451.69.40).