Inschrijven

 

 
 
LET OP: 
Tijdig inschrijven! Het aantal deelnemers is beperkt. Wees er dus zeker op tijd bij. 
Terugbetaling gebeurt alleen bij ziekte, na afgifte van een doktersbriefje.
Alle deelnemers van Jind-activiteiten zijn verzekerd tegen burgelijke aansprakelijkheid en lichamelijke schade, uitgezonderd op de rit van en naar huis.
De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen spullen. (rugzak, kledij, gsm, ...) 
Waardevolle spullen laat je dus beter thuis.