Spelregels + JinDgeboden

Spelregels:

 • Tijdig inschrijven! Het aantal deelnemers is beperkt. Inschrijvingen zijn pas geldig na betaling van de deelnameprijs
 • Terugbetaling gebeurt alleen bij ziekte, na afgifte van een doktersbriefje
 • Alle deelnemers aan de JinD-activiteiten zijn verzekerd tegen burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke schade, uitgezonderd van en naar huis
 • Iedereen is zelf veranwoordelijk voor de eigen spullen die zij meebrengen (GSM, kledij, fototoestel...)
   

JinDgeboden:

 • Altijd op tijd op plaats van afspraak en verwittigen als je niet kan komen
 • Bij daguitstappen lunchpakket en wat zakgled meebrengen
  (eten, drinken en eventueel een stuk fruit/koekje)
 • Weten wie je kan bereiken bij onvoorziene omstandigheden (ongeval, file...)
 • Indien nodig aangepaste kledij voorzien (regenkledij bij slecht weer, zonnecrème en andere bescherming bij hevige zon...)